Startsida

På mottagningen

Tidsbeställning

Homeopatins historia

Homeopati i världen

Läs mera

Vad är homeopati?

Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd och sjukdomar. I behandlingen tar man hänsyn till hela människan - likaväl som till det specifika problemet eller sjukdomen. De preparat, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineraler.

Människan, liksom alla levande organismer har sina egna helande krafter. Inom homeopatin talar man om livskraft. De homeopatiska läkemedlen stärker människans livskraft vilket leder till att immuniteten förstärks.

Homeopatin är en helhetsmässig vårdform som sköter hela den sjuka människan, inte bara hennes sjukdom eller enskilda symptom.

Läkningen

Läkningsprocessen är individuell. När det gäller kroniska sjukdomar behöver man oftast tålamod under behandlingens gång. Det är viktigt att föra bok över alla förändringar som uppkommer under behandlingen, också humör och andra känningar. När patienten mår bättre psykiskt, trots att det t ex ännu finns eksem kvar på huden, går behandlingen åt rätt håll - inifrån utåt.

Först när den fysiska, emotionella och den mentala balansen är återfunnen försvinner symptomen på ett naturligt sätt och patienten är frisk.

Det homeopatiska läkemedlet

De homeopatiska läkemedlen är testade på friska människor. Läkemedlen framkallar tillfälligt hos friska människor liknande symptom, som man vill bota hos sjuka människor. Det här är en av homeopatins grundpelare: liknande botar liknande (similia similibus curentur).

Läkemedlen härstammar från växter, mineraler och från djurriket. I detta nu finns det runt 3000 testade läkemedel. Homeopaten väljer det läkemedel som bäst svarar mot patientens helhetsbild vad gäller personlighet och sjukdomssymptom. Minsta möjliga dos används och alltid bara ett läkemedel åt gången. Homeopatiska läkemedel kan tryggt användas av människor i alla åldrar.

Homeopati kan användas för att bota följande sjukdomstillstånd:

_- Olyckor och skador : tex. brännsår, blåmärken, skärsår och skrubbsår, insektbett, vrickningar, frakturer, negativa effekter efter tandläkarbesök eller operation.

- Akut sjukdom: bakterie- och virusinfektioner, tex förkylning, hosta, bronkit, urinvägsinfektion, öroninfektioner, influensa, barnsjukdomar, och andra besvär som har andra orsaker, t ex utmattning, solsting, åksjuka, baksmälla, nervositet inför tentamen osv.

- Kroniska sjukdomar: t ex. PMS och andra mens- eller hormonstörningar, migrän och huvudvärk, magproblem, autoimmuna sjukdomar, sömnproblem, depression, ångest, allergi, eksem samt sängvätning, hyperaktivitet, beteendestörningar och inlärningssvårigheter hos barn.