Startsida

Vad är homeopati?

Tidsbeställning

Homeopatins historia

Homeopati i världen

Läs mera

Vad händer på mottagningen?

För att hitta rätt läkemedel behöver homeopaten mycket information. Det första besöket kan ta upp till två timmar. På mottagningen talar man förutom om det problem som förde dit patienten också om hans eller hennes drömmar, personlighetsdrag, eventuella rädslor, humör, hurdan mat han eller hon gillar, om hon är törstig, sover bra osv.

Åtminstone ett uppföljande besök är nödvändigt för att homeopaten ska kunna se hur behandlingen gått framåt.

Alla samtal med patienten sker i förtrolighet.