Startsida

Vad är homeopati?

På mottagningen

Tidsbeställning

Homeopatins historia

Läs mera

Homeopati i världen

Trots att homeopatin som vårdform först nu håller på att sprida sig i Finland, har man på många håll i världen använt sig av homeopati redan i tvåhundra år. Under de senaste åren har homeopatin ökat i popularitet runtom i världen. Man har till och med talat om homeopati som 2000-talets läkekonst, den ses som en trygg och pålitlig form av alternativmedicin.

Homeopatiska sjukhus

I mellaneuropa har homeopatin djupa rötter, och därför hittar man i de flesta familjers medicinskåp bland annat Arnica och Calendula för att bota sår, skråmor, blåmärken och andra spår av olyckor. Storbritannien är definitivt ett föregångarland, här har homeopatiska läkemedel varit erkända och använts av kungafamiljen sedan 1830-talet. I landet finns fem homeopatiska sjukhus.

Också i Frankrike är homeopatin en del av vardagen: mer än var tredje familj använder sig av homeopati. Undervisning i homeopati ges i vissa medicinska skolor, samt där man utbildar tandläkare, veterinärer, barnmorskor och apotekare.

Intresse bland läkare

Homeopati intresserar också läkare. I många medicinska fakulteter runtom i Europa erbjuds det kurser i homeopati. Det finns flera undersökningar som visar att läkare förhåller sig positivt till homeopati, t ex skickar över 40% av läkarna i England sina patienter till en homeopat för kompletterande eller alternativ vård, och i flera mellaneuropeiska länder använder 30-40% av läkarna sig också av homeopatiska läkemedel.

Också för farmaceuter hör homeopati till läroämnena i många länder. I Tyskland säljs homeopatiska preparat i så gott som samtliga apotek.

I Storbritannien och i Norge är det möjligt att på universitetsnivå utbilda sig till homeopat. I vissa länder kan man få ersättning från sjukförsäkringen för homeopatisk vård.

Indien - en föregångare

Indien är det land utanför Europa som kommit längst vad gäller homeopati. Där är homeopatin erkänd som en separat del inom medicinen. Det finns över 120 högskolor som vid sidan av konventionell medicin också har homeopatisk utbildning. Man räknar med att det finns ca 300 000 heltidsarbetande homeopater och över 100 000 läkare som också är homeopater.

I USA är homeopatin inte så etablerad än så länge, det finns förhållandevis få homeopater. Däremot finns det en del läkare som praktiserar homeopati och dessutom otaliga veterinärer, tandläkare och kiropraktiker som använder homeopati som stöd i vården.

Det finns också flera tusen homeopater i Latinamerika, särskilt i Mexico, Brasilien och Argentina. Även i Australien, på Nya Zeeland och i Canada är homeopatin väletablerad.

I de skandinaviska länderna ligger vi lite efter i utvecklingen, men också här är homeopati en vårdform som är starkt på kommande.