top of page

Vad är homeopati?

Homeopati är en mild men ändå effektiv behandlingsform för många olika tillstånd och sjukdomar. I behandlingen tar man hänsyn till hela människan - likaväl som till det specifika problemet eller sjukdomen.

Det är en mild vårdform utan biverkningar, där botandet av kroniska tillstånd går långsamt men säkert framåt. Det tar tid för kroppen att återfå balansen. I akuta fall däremot kan tillfriskningen vara mycket snabb.

De preparat, eller läkemedel, som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen, som hämtats från växter, djur eller mineraler.

Homeopatiska läkemedel kan tryggt användas av människor i alla åldrar.

Människan, liksom alla levande organismer har sina egna helande krafter. Inom homeopatin talar man om livskraft. De homeopatiska läkemedlen stärker människans livskraft vilket leder till att immuniteten förstärks.

​Homeopatin är en helhetsmässig vårdform som sköter hela den sjuka människan, inte bara hennes sjukdom eller enskilda symptom.

Läkningsprocessen är individuell. När det gäller kroniska sjukdomar behöver man oftast tålamod under behandlingens gång. Det är viktigt att föra bok över alla förändringar som uppkommer under behandlingen, också humörsvängningar och andra känningar. När man mår bättre psykiskt, trots att det t ex ännu finns eksem kvar på huden, går behandlingen åt rätt håll - inifrån utåt.

​Först när den fysiska, emotionella och den mentala balansen är återfunnen försvinner symptomen på ett naturligt sätt och man börjar må bättre.​

Homeopati kan användas på t ex följande besvär:

​• Olyckor och skador: tex. brännsår, blåmärken, skärsår och skrubbsår, insektbett, vrickningar, frakturer, negativa effekter efter tandläkarbesök eller operation.

​• Akut sjukdom: bakterie- och virusinfektioner, tex förkylning, hosta, bronkit, urinvägsinfektion, öroninfektioner, influensa, barnsjukdomar, och andra besvär som har andra orsaker, t ex utmattning, solsting, åksjuka, baksmälla, nervositet inför tentamen osv.

​• Kroniska sjukdomar: PMS och andra mens- eller hormonstörningar, klimakteriebesvär, migrän och huvudvärk, magproblem, autoimmuna sjukdomar, sömnproblem, depression, ångest, allergi, hudåkommor.

 

• För barn: sängvätning, hyperaktivitet, beteendestörningar och inlärningssvårigheter.

​Den homeopatiska vården kan också hjälpa dig i din egen personliga utveckling. I läkeprocessen kommer du dig själv närmare och du märker att du släpper oönskade livsmönster som du tagit till dig under årens lopp.

 

De homeopatiska preparaten kan hjälpa att lyfta upp känslor till ytan så att du får kontakt med dem igen och via det kan släppa traumatiska minnen. Gamla upplevelser kan plötsligt dyka upp i drömmar och tankar för att sedan försvinna.

 

Efteråt känner du dig befriad och mer balanserad. Att bli medveten om den stora helheten i sitt liv är början till att bli helad.

Bottles of Homeopathy Globules
bottom of page